Nie ma słowa, w którym bardziej wyraziłoby się samoobjawieniem Boga w synu.

Nie ma słowa, w którym bardziej wyraziłoby się samoobjawieniem Boga w synu. Wyraża nie tylko tradycyjne uwielbienie naszego Pana, ale ustach Jezusa okazuje świadomość wyłącznej i jednej relacji, jaka zachodzi między Ojcem a Synem. Uzewnętrznia właśnie to, co w sposób tak prosty a zarazem niezwykły zostało utrwalone w zapisie Ewangeli św. Mateusza. Słowo abba ojcze tekst, nie tylko objawia tajemnicę więzi wzajemnej pomiędzy Ojcem a Synem, ale zarazem streszcza całą poniekąd prawdę o życiu wewnętrznym Boga, w jego trynitarnej głębi : objawiono wzajemne poznanie Ojca i Syna, , z którego płynie przedwieczna miłość.

 
Kiedy Chrystus posługiwał się tym słowem mówiąc o Bogu, dziwiło to jego słuchaczy, a nawet gorszyć Izraelita, nie użyłby jego słowa, nawet w modlitwie. Ten projekt muzyczny powstał dla uczczenia oficjalnych obchodów 2000 lecia chrześcijaństwa oraz jubileuszu dwudziestolecia pontyfikatu Jana Pawła drugiego. Jest on pierwszym w historii wydawnictwem papieża.
Według sprawozdania św. Marka określeniem tym posłużył się Jezus, gdy na krótko przed śmiercią modlił się w Ogrodzie Oliwnym do Boga mówiąc “ABBA OJCZE ” , dla ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie ” . Jest to gorąca prośba Syna do ukochanego Ojca, po której szybko zapewnia on, iż w każdym wypadku pozostanie posłuszny.

 

Możesz również polubić…