Jak znaleźć dobrego rzecznika patentowego?

W sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej najlepszym pomocnikiem stanie się rzecznik patentowy. To osoba, która profesjonalnie świadczy pomoc w zabezpieczeniu ochrony prawnej instytucjom, osobom prywatnym, przedsiębiorcom. Ochrona ta obejmuje także wszelkie wynalazki, wzory przemysłowe, użytkowe, a także znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne, a także nazwy handlowe.

Dobry rzecznik patentowy Kraków powinien być należycie przygotowany do sprawy, którą ma zamiar prowadzić. Wymagane jest przygotowanie merytoryczne, ale i techniczne w dziedzinie wiedzy, której będzie dotyczyć dana sprawa. W przypadku zgłaszania przez rzecznika wynalazku dokonanego przez twórców, musi on wykonać dogłębną analizę dokumentów, które zostały mu przedstawione.

Musi poznać problem na tyle dobrze, aby potrafić rozmawiać o wynalazku na poziomie, który gwarantuje porozumienie merytoryczne. To ważna rozmowa. Od niej zależeć będzie sprecyzowanie idei rozwiązania, a także przygotowanie fachowego opisu danego wynalazku czy znaku towarowego, a co za tym idzie – końcowy efekt prawny.

Rzecznik patentowy jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji, która będzie zgodna z obowiązującymi w danym kraju przepisami. Następnie powinien złożyć ją w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej, który jest jednostką uprawnioną do tego, by udzielać patenty i prawa ochronne w Polsce. Do obowiązków rzecznika patentowego należą też rozmowy i wyjaśnienia składane w razie jakichkolwiek wątpliwości Urzędu Patentowego w złożonej sprawie.

Rzecznik patentowy musi być więc na bieżąco zorientowany we wszystkich przepisach prawnych, który nierzadko ulegają zmianom, aktualizacjom i modyfikacjom. Powinien być też równym partnerem podczas rozmowy merytorycznej z fachowcem w dziedzinie związanej ze zgłoszonym projektem.

Szukając dobrego rzecznika patentowego wymaga zorientowania się w okolicznych reprezentantach tego zawodu. Warto sięgnąć po opinie ich klientów, a także sprawdzić status spraw, które prowadzili do tej pory. To pomoże ustalić, który z rzeczników będzie najlepiej orientować się w danej dziedzinie i pomoże zakończyć daną sprawą z sukcesem.

Możesz również polubić…